האם אנחנו בדרך לריבית על העו"ש?

בפגישה הדחופה עם מנכ"לי הבנקים, הנגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, דרש מהם להתחיל להתחרות בריבית על העסקה של חשבונות העברה (עו"ש). למרות שלא נקב במפורש את הריבית שהבנק יכתיב לבנקים דרך הוראות רגולטוריות, הוא דגש על החשיבות של יצירת תחרות ביניהם בנושא הריבית על העו"ש. בסיומה של הפגישה, הבנקים נדרשו להציע מתווה קונקרטי לקביעת ריבית על העו"ש.

הנגיד ירון מצפה מהבנקים שיתחילו להתחרות בריבית על העו"ש באותה צורה שהם מתחרים בריבית על הפיקדונות. הוא רוצה להכביר עליהם ללחוץ על תנאי הריבית המסופקים כיום על העו"ש, בו מחזיקים הישראלים יותר מ-400 מיליארד שקל שאינם נושאים ריבית. נגיד בנק ישראל זימן את מנכ"לי כל הבנקים לפגישה דחופה כדי לפרט את הדרישה הזו, ואף על פי שלא נקב בפגישה את המדד המדויק שבנק ישראל יכתיב לבנקים, נושא הריבית על העו"ש עמד במרכז הדיון. לבנקים נדרש להציע מתווה ממוקד להקטנת הפער.

כאמור, במסגרת הפגישה, הנגיד בנק ישראל העלה מספר יעדים חשובים. אחד מהם הוא להבטיח תמסורת ריבית נאותה על יתרות זכות של משקי בית. דבר זה יכול להשפיע באופן חיובי על פיקדונות הלקוחות בתחום הביתי ולהעניק להם הכנסה נוספת מעל רף מסוים.

בנוסף, נדרשת גישה אקטיבית מתמשכת של הבנק לקוחות בעלי יתרה על רף מסוים בעו"ש. באמצעות הפיקדונות המוחזקים בבנק, הלקוחות יכולים להעביר כספים לאפיקים משתלמים יותר, כמו פיקדונות בתקופה מוגבלת או קרנות כספיות. פעולה זו תוביל להקלה במעמסה הכלכלית ותסייע ללקוחות בשיפור התשואה על ההון שלהם.

בנוסף, הבנק צריך לספק סיוע אקטיבי לבעלי המשכנתאות המאובחנים כבעלי הקשיים המשמעותיים ביותר. זאת תהיה מענה לקוחותיו המצורפים ביותר ותסייע להם להתמודד עם האתגרים הכלכליים שלהם. כמו כן, יש להקל על הנטל ללקוחות המחויבים ביתרה שלילית בחשבונות העו"ש.

הנגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, הביע דעתו כי המערכת הבנקאית יציבה ורווחית. בזמן האחרון, המערכת רשמה רווחיות גבוהה ביותר ועלייה משמעותית בתשואה על ההון. הסיבות לכך כוללות יתרות עו"ש גבוהות המספקות כוח אשראי למתן הלוואות, תמסורת ריבית לא מספקת לפיקדונות במגזר משקי הבית, וריכוז גבוה של אשראי בריבית משתנה שגרם לצמיחה של ההכנסות הבנקאיות עם עליית הריבית במשק.

בעיני המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן, הפיקוח על הבנקים והמערכת הבנקאית מוקד על הוגנות המערכת כלפי הלקוחות ולכן צריך לסייע ולשפר באופן משמעותי את תנאי הלקוחות.

 

.

דילוג לתוכן