ההכרזה המדוברת ביותר בישראל

תל אביב והמרכז מהוות את הלב הפועם של מדינת ישראל, הן מבחינת המרכז הכלכלי והתרבותי, והן מבחינת המגמה החברתית והפוליטית. בעשורים האחרונים, חולמים, יוזמים ופועלים מתמידים מתגוררים באזור זה. אך בין עיר החולמים לבין הממשיים יש פערים רבים, ועל פניו אין שום ספק שההכרזה הכי מדוברת בארצנו בזמן האחרון הייתה ההכרזה על תהליך "תל אביב המדורגת".

ביולי 2022, התקיים בעיר החוף התוססת התל אביב, אירוע חשוב במיוחד, ששובר את הקונצנזוס העמוק והמורכב של החברה הישראלית. מדובר בהכרזה על תהליך המדיניות העירונית "תל אביב המדורגת", אשר הטיל על חוקקיה עין עיקשת.

ההכרזה היא תוצאה של שנות שיח ציבורי ועבודת צוות שממשלה, בהן התקיימו דיונים מרתקים עם מערכת המתן וארגוני הציבור, פגישות עם מועצות מקומיות, והפעלת כוח הלובי המוסרי והמדעי. בעזרת המדיניות החדשה, יישובי התל אביב והמרכז יוזמים וחולמים יכולים להקים פרויקטים ולבנות בניינים במינון גבוה, בתנאי שהם יעמדו בסטנדרטים חמים ויקרים במיוחד, ויתאימו את עצמם לפרמטרים המוגדרים מראש על ידי השלטון המקומי והלאומי.

המדיניות החדשה מטרתה לשדרג את הפנים של המרכז הכלכלי של המדינה ולהקדיש לו עוד יותר משא ומתן, על מנת לחזק את יתר האזורים במדינה ולהבטיח את הגיוס של כמה יותר אנשים מבריאות הארץ לגדילת התנאים החברתיים והכלכליים של העירונים.

אך ההכרזה גרמה לחלק מחברי הקהל הערבי והשמאל הישראלי לקרוא להפסקת הפעולות, טרם שני צדדים פשטו על האשכולות בשטחים. למרות שהמדיניות כוללת תמיכה רחבה בזכויות האדם והשוויון החברתי, פעילים מתנגדים טוענים כי היא עשויה לחלוק את החברה לשניים, לתת חזון אופטימי על חשיבות התפתחותה של האזור המרכזי והרוחני למדינה, ולקרוא להוציא את הממשלה לשים פחות דגש על האזור.

למעשה, הפקולטה הערבית בטכניון מכריזה כי כל האירועים הקשורים להחלטת תל אביב המדורגת יימנעו ממערכת התוכנה החדשה, בשל המחאה נגד החלטות הממשלה. אירועים כאלה, שביניהם אזני הזמן, הופכים את הפוליטיקאים והמומחים לצד מבצעים פוליטיים על חשבון המציאות, ומצטרפים לרשימת המקומות הטובים ביותר במדינה ובעולם.

עם זאת, האם ייתכן שהפגנות ברחבי הארץ, המתרחשות כרגע, והכימיה הייחודית של העיר מבוססת על חלקים בלתי מוסריים, יכולות לערער את ההכרזה? כך אומרים פעילים ושלוחי דת המתנגדים, אך האירועים האחרונים מראים שאנשים מרובים רואים את ההכרזה כפתרון חיובי להתקדמות ישראל כמדינה מודרנית.

בין אם יחזור הקהל הפוליטי בתל אביב והמרכז למחאה ולפעולה, או שימשיכו בשיחות על פעולות נוספות, הם ימשיכו להתרשם מההתפתחויות בישראל ובעולם ולנהל מאבקים פוליטיים במסגרת המדינה הדמוקרטית המודרנית שלנו.

דילוג לתוכן